Happy New Year and may all your wishes come true!

Happy New Year and may all your wishes come true!

In eerste instantie willen we iedereen een fantastisch 2016 wensen! Concreet een overload aan liefde, geluk en humor voor jezelf en al wie je lief is.

Voor onszelf wensen we in het nieuwe jaar de muzikale trajecten van 2015 verder te zetten. Dit betekent dat zowel de solo optredens - Luke Albert Jr. live on tape - , de akoestische - Wouter Fiers & Luke Albert Jr. - als deze met liveband - Obi-as, A La Carte & The Cadillacs - weer op de agenda zullen geplaatst worden. We hopen ook dit jaar weer van de partij te zijn tijdens de Gentse Feesten en jullie daar terug in grote getale opnieuw te mogen begroeten.

Voor mij persoonlijk brengt 2016 nog een zeer grote muzikale uitdaging, die normaal in het najaar concrete vorm zal krijgen. Daar ik in deze niet de enige betrokken partij ben en een aantal aspecten nog onzeker, moet ik nog discreet blijven. Alleen, als het doorgaat, dan wordt alvast een persoonlijke muzikale droom realiteit. En natuurlijk zal ik jullie daarvan met plezier op de hoogte houden!

Artistieke groeten,

Luke Albert Jr.